Dětská kavárna Na Kulecu

Každé úterní dopoledne od 9 do 13 bude otevřeno pro rodiče s dětmi.
Dětská kavárna Na Kulecu

Začínáme 6.3.

Poytné 60 Kč/dítě.

Budou připraveny hračky, didaktické pomůcky.

Od 10:30 do 11:15 program pro děti.